Liên hệ với chúng tôi

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Chương trình hệ Global Citizenship

Khái quát chương trình học

Chương trình hệ Global Citizenship với 100% thời lượng giảng dạy bởi giáo viên bản ngữ được xây dựng dựa trên bản quyền chương trình mầm non tại Hoa Kì của NXB McGraw-Hills. Tiếng Anh không phải một môn ngoại ngữ cho người nước ngoài thông thường mà được sử dụng làm ngôn ngữ giảng dạy chính. Học sinh được tiếp xúc với tiếng Anh trong suốt quá trình học, như một công cụ để tiếp thu tri thức, tư duy, và trình bày ý kiến của bản thân.

Mục tiêu đào tạo

Global Citizenship đặt mục tiêu đào tạo những công dân toàn cầu tương lai: có tư duy đột phá, nhạy bén, tinh thần kiến tạo, vốn văn hoá phong phú, sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ. Học sinh tốt nghiệp hệ Global Citizenship không những có thể tự tin dự tuyển vào các trường Tiểu học chất lượng cao mà còn có khả năng tiếp cận dễ dàng, đạt kết quả tốt với các chương trình giáo dục quốc tế bậc Tiểu học.

Chương trình hệ Global Citizenship tại Happy Smile

Khối Buttercups (12 – 36 tháng)
Khối World of Wonders (3 – 5 tuổi)
Phát triển tư duy
Khối Buttercups (12 – 36 tháng)
Tư duy nhận thức
Tư duy ngôn ngữ
Khối World of Wonders (3 – 5 tuổi)
Ngôn ngữ
Toán học
Khoa học
Phát triển kĩ năng
Khối Buttercups (12 – 36 tháng)
Kĩ năng tự phục vụ
Khối World of Wonders (3 – 5 tuổi)
Thực hành cuộc sống và ứng xử
An toàn và sức khoẻ
Cảm xúc xã hội
Khối Buttercups (12 – 36 tháng)
Khám phá bản thân
Khối World of Wonders (3 – 5 tuổi)
Thể hiện bản thân
Ngôn ngữ Việt (30 phút/ngày)
Khối Buttercups (12 – 36 tháng)
Cảm thụ âm luật, thanh sắc
Khối World of Wonders (3 – 5 tuổi)
Phát triển từ vựng
Kĩ năng viết cơ bản

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Chương trình hệ Dual Program

KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình hệ Dual Program có 50% thời lượng học ngôn ngữ Anh với giáo viên bản ngữ. Các giáo trình sử dụng trong giảng dạy đều được biên soạn bởi các NXB có uy tín về giảng dạy ngoại ngữ, phù hợp với lứa tuổi và phương pháp giảng dạy tiến bộ, khiến cho việc học ngoại ngữ trở nên tự nhiên và hấp dẫn đối với học sinh nhỏ tuổi.

Mục tiêu đào tạo

Dual Program đặt mục tiêu chuẩn bị những năng lực và kĩ năng nền tảng cho sự phát triển lâu dài và toàn diện của học sinh.

Chương trình hệ Global Citizenship tại Happy Smile

Khối Buttercups (12 – 36 tháng)
Khối World of Wonders (3 – 5 tuổi)
Ngôn ngữ Anh (1/2 ngày)
Khối Buttercups (12 – 36 tháng)
Oxford beginning with Cookie
Khối World of Wonders (3 – 5 tuổi)
Super Safari by Cambridge
Phát triển tư duy
Khối Buttercups (12 – 36 tháng)
Tập nói
Số học
Hình học
Khám phá tự nhiên và xã hội
Khối World of Wonders (3 – 5 tuổi)
Thuyết trình
Phân loại
Khoa học
Phát triển kỹ năng
Khối Buttercups (12 – 36 tháng)
Kĩ năng tự phục vụ
Khối World of Wonders (3 – 5 tuổi)
An toàn và sức khoẻ
Cảm xúc xã hội
Khối Buttercups (12 – 36 tháng)
Khám phá và thể hiện bản thân
Khối World of Wonders (3 – 5 tuổi)
Khám phá và thể hiện bản thân