Liên hệ với chúng tôi

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỀN TIỂU HỌC

Dành cho các học sinh cuối cấp tại Happy Smile

Khái quát chương trình học

Chương trình Tiền Tiểu học dành cho các học sinh cuối cấp tại Happy Smile giúp các con dần làm quen và chuyển đổi một cách tự nhiên môi trường cũng như phương pháp học tập.
Chương trình khối Tiền Tiểu học được xây dựng dựa trên khung chương trình khối 1 dành cho học sinh 5 tuổi của Bộ giáo dục Anh Quốc. Các giáo trình và học liệu được lựa chọn do Nhà xuất bản Đại học Cambridge biên soạn, được sử dụng rộng rãi tại các trường Tiểu học ở Vương quốc Anh và các trường quốc tế trên thế giới.

Mục tiêu đào tạo

Lớp học khối Tiền tiểu học tại Happy Smile được trang bị 100% bàn ghế đạt chuẩn để hỗ trợ học sinh định hình tư thế ngồi không gây hại cho sức khỏe, cũng như nhanh chóng thích nghi với lịch sinh hoạt và học tập của Nhà trường Tiểu học. Mỗi lớp sẽ có 1 giáo viên Tiểu học tại Hanoi Westminster School đồng chủ nhiệm và tham gia giảng dạy. Tiến độ học tập của học sinh được theo dõi và cập nhật với phụ huynh định kì, dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn về mức độ sẵn sàng chuyển tiếp lên bậc học trên của học sinh.

Cambridge Primary 1
Phát triển tư duy
Cambridge Primary 1
Văn học Anh
Thuyết trình
Soạn thảo văn bản viết
Toán học
STEAM
Phát triển kĩ năng
Cambridge Primary 1
Kĩ năng học tập
Cảm xúc xã hội
Cambridge Primary 1
Kết nối và hội nhập
Ngôn ngữ Việt (30 phút/ngày)
Cambridge Primary 1
Cảm thụ văn học
Thuyết trình
Tập viết

HỆ CAMBRIDGE PRIMARY 1

Học sinh có 100% thời lượng học cùng giáo viên bản ngữ. Chương trình học bao gồm các môn Ngôn ngữ Anh, văn học Anh, Toán học, Khoa học, Cảm xúc xã hội, Kĩ năng sống, Phát triển thể chất, và Nghệ thuật. Thời lượng các tiết học phần lớn dành cho phát triển tư duy ngôn ngữ, trong đó tiếng Anh được sử dụng trong giảng dạy như ngôn ngữ thứ nhất. Đặc biệt, bộ môn Khoa học được đưa vào giảng dạy ngay từ giai đoạn tiền tiểu học giúp học sinh sớm hình thành tư duy khoa học, lập luận và biện chứng, cũng như tự tin tiếp cận chương trình Khoa học hệ Cambridge tại các trường tiểu học. Học sinh tốt nghiệp hệ Cambridge Primary I có thể đọc sách truyện tiếng Anh độc lập cũng như tự tin thuyết trình, giải quyết vấn đề và thực hiện thí nghiệm về các chủ đề Khoa học mang tính hàn lâm cao.

Hệ London
Ngôn ngữ Anh (1/2 ngày)
Hệ London
Cambridge Global English
Phát triển tư duy
Hệ London
Tập viết
Xác suất thống kê và Đồ thị
STEAM
Phát triển kỹ năng
Hệ London
Kĩ năng học tập
Cảm xúc xã hội
Hệ London
Khám phá và thể hiện bản thân

HỆ LONDON

Hệ London có 50% thời lượng học cùng giáo viên bản ngữ. Chương trình học giúp học sinh tập trung phát triển khả năng sử dụng Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, bên cạnh các bộ môn Toán học, Phát triển thể chất và Kĩ năng sống. Các môn ngôn ngữ Việt, Cảm xúc xã hội, Nghệ thuật, và Khoa học được phân bổ vào chương trình học Tiếng Việt. Học sinh tốt nghiệp hệ London có thể tự tin giao tiếp cũng như tiếp thu các môn học bằng tiếng Anh cùng giáo viên bản ngữ.